COBERTA DECK

Les cobertes tipus Deck són una molt bona solució en casos de grans superfícies amb pendents poc pronunciades (entre un 1 i un 3%).

Estan formades per una xapa metàl·lica, la qual pot tenir diferents perfils i gruixos, un aïllament tèrmic de llana de roca d’alta densitat o poliisocianurat, i una capa superior amb làmines adherides o fixades mecànicament.

Els materials més comuns usats per aquest tipus de membranes són:

– Làmines asfàltiques amb diferents terminacions (sorra, polietilè, grànul mineral…)

– Làmines sintètiques de PVC

– Làmines sintètiques de TPO

Aquesta solució de coberta Deck és molt utilitzada en naus industrials, hipermercats, aeroports, centres comercials o poliesportius. En general, és comuna en grans superfícies.