COBERTA PANELL INDUSTRIAL

Una bona opció per a les naus industrials és el panell sandwich.

Els Panells Sandwich, formats per un nucli aïllant de poliuretà o bé de llana de roca adherits al seu revestiment de xapa, són una solució ideal per a tota mena de tancaments, cobertes, construcció de porxos i coberts. En general, s’utilitzen com a aïllament i tancament vertical o horitzontal.

Té un alt poder aïllant, les seves juntes encadellades garanteixen la total estanquitat del tancament. Com a nucli aïllant es pot utilitzar escuma tipus PUR (poliuretà), PIR (poliisocianurat) o PIRM.