DESAMIANTAT

A Cubiertas y Frigoríficos gestionem l’extracció del fibrociment amb empreses altament qualificades, facilitant la gestió integral.

El fibrociment amb amiant es retira, s’embala amb plàstics homologats, es senyalitza amb el símbol d’amiant i es transporta amb ADR a un gestor autoritzat segons la normativa vigent.

Serveis que oferim:

– Desamiantat

– Desmuntatge de plaques de fibrociment en coberta