ELEMENTS COBERTA

Oferim el muntatge de tota classe d’elements auxiliars en cobertes, com per exemple:

– Claraboies

– Sistemes d’il·luminació natural

– Exutoris

– Trapes

– Línies de vida

– Ventilació de careners

– …