FAÇANA DE XAPA

A l’hora de resoldre la façana d’un edifici, tenim la possibilitat d’escollir un tancament compost per perfils d’acer prelacat simple.

L’acabat exterior es presenta en diferents perfils, subministrats en diferents fabricants.