CAMBRES DE FRED INDUSTRIAL

Les principals utilitats del panell frigorífic són la construcció de cambres frigorífiques de productes refrigerats o congelats, els magatzems logístics de productes alimentaris i les sales blanques, entre d’altres.

Està format per una xapa d’acer prelacat exterior, un nucli d’aïllament de poliuretà injectat de gruixos diferents segons la normativa de sanitat i l’eficiència energètica, i una capa interior de xapa d’acer prelacat.

Utilitats del panell frigorífic:

– Construcció de cambres de fred, ja sigui a temperatura positiva o negativa

– Portes de fred industrial

– Sistemes de protecció de panells verticals i horitzontals