FAÇANA SANDWICH IN SITU

La Façana Sandwich In Situ està formada per la xapa exterior, la perfilaria auxiliar, l’aïllament i la xapa interior, els qual es col·loquen directament a l’obra.

Aquest tipus de façana permet una total llibertat a l’hora de definir cada component, de manera que les seves prestacions es poden optimitzar i es pot donar l’acabat estètic desitjat.