SISTEMES DE PROTECCIÓ

Oferim una gran varietat de sistemes de protecció de panell, els quals tenen la finalitat d’allargar la vida d’aquest element.

Escollim les millors solucions del mercat per tal que, a mitjà termini, donin resultats en concepte de mínims costos de manteniment i reparació.

– Sistemes de protecció de POLIETILÈ

– Revestiments de PVC

– Sòcols d’INOXIDABLE

– Sòcols de POLIETILÈ

– Sòcols de POLIETILÈ

– Sòcols de POLIPROPILÈ