XARXES DE PROTECCIÓ

Les xarxes de seguretat són un tipus de protecció col·lectiva que resulta indispensable independentment del tipus d’obra a realitzar.

– Xarxes de protecció perimetral

– Xarxes de protecció horitzontal